Vissza a főoldalra


ketosz logo
Felhasználónév:
Jelszó:Idősek Klubja


 

Idősek Klubja

 

Díjmentes szolgáltatások:

 • közösségi együttlét és pihenés biztosítása,
 • szabadidős tevékenységek, programok szervezése (szabadidős játékok és programok szervezése, sajtótermékek és könyvek biztosítása, tévénézési, zenehallgatási lehetőség)
 • személyi tisztálkodás, ruházat tisztítása ( fürdési, tisztálkodásai, mosási lehetőség),
 • meleg étek napi egyszeri biztosítása, elfogyasztása ((tálalás az étkezőben),
 • hivatalos ügyek intézése,
 • egészségügyi ellátás (háziorvos és gondozónő által, minden héten szerdán): gyógyszeríratás, gyógyszeradagolás, vérnyomásmérés, súlymérés, gyógyszerkiváltás,
 • mentális gondozás: életvezetési, életmódbeli tanácsadás, problémák megbeszélése, lelki támasz nyújtása

Ki veheti igénybe?

Tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek.

klubvezető: Vértesné Herbert Katalin (diplomás ápoló)

gondozónő: Szabó Károlyné (szociális gondozó)

A klub nyitvatartási ideje:

Hétfőtől - péntekig 7.00 - 15.00

 

Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

 

Térítési díjas szolgáltatások:

 • egészségügyi gondozás: gyógyszeríratás, gyógyszeradagolás, orvoshoz kísérés, sebkezelés, sebkötözés, betegápolás, vérnyomásmérés, súlymérés
 • higiéniai gondozás: mosdatás, hajmosás, körömvágás
 • egyéb: takarítás, mosás, mosogatás, bevásárlás, hivatalos ügyek intézése, illetve bármely házimunka elvégzése
 • étkeztetéssel kapcsolatos szolgáltatások: két fogásos ebéd biztosítása, ebéd házhoz szállítása, ételhordók tisztán tartása, térítési díj beszedése

A térítési díjat a szolgáltatásra fordított idő arányában állapítjuk meg.

Díjmentes szolgáltatások:

 • mentális gondozás: életvezetési, életmódbeli , magán és hivatalos ügyekben tanácsadás, problémák megbeszélése, lelki támasz nyújtása, konzultáció szakemberrel, orvossal, segítség orvosi leletek, hivatalos levelek, iratok értelmezésében, külső kapcsolatok segítése.
 • Sürgős egészségügyi beavatkozás: elsősegélynyújtás; orvos, ügyelet, mentők értesítése

Ki veheti igénybe a házi segítségnyújtást?

Mindazok az idős korú személyek, akik otthonukban önmaguk ellátására nem vagy csak részben képesek.

Akik egészségi állapotuk miatt rászorultak.

Pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek, akik önálló életvitelükben segítséget igényelnek.

Azok a személyek, akik rehabilitációt követően lakókörnyezetükbe való visszailleszkedés céljából igénylik.

Ki veheti igénybe a szociális étkeztetést?

Azok a személyek, akik önmaguk vagy eltartottjaik részére nem képesek az étkeztetést biztosítani koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük, fogyatékosságuk miatt.

 

gondozónők:  Hajdú Jánosné (szociális gondozó)

                    Mikó László Pálné (szociális gondozó)

 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes idős korú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele ill. szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni

 • szociálisan rászorult igénybe vevő esetén: 500,- Ft/ hónap
 • szociálisan nem rászorult igénybe vevő esetén: 2.500,- Ft/ hónap