Vissza a főoldalra


ketosz logo


Felhasználónév:
Jelszó:Partnerségi Egyeztetés - Település Arculati Kézikönyv megalkotása

.

 

Köröstarcsa Község Önkormányzata
Polgármesterétől

 

M E G H Í V Ó

 

Az építési törvény alábbiakban idézett felhatalmazása alapján Köröstarcsa Község Önkormányzata elindította „Települési arculati kézikönyv” (továbbiakban: kézikönyv) elkészítését, valamint a Településképi rendeletének (továbbiakban rendelet) megalkotását.

 

„Az építési törvény  2. § (1) A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti.

(2)2 A települési önkormányzat……… által közvetlenül igazgatott terület tekintetében ………..a településkép védelmét ………önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet)

a) településképi követelmények meghatározásával,

b) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával,

c) önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,

jogszabályban meghatározott módon biztosítja.”

 

A települési törvény célja és szándéka, hogy a települési közösségek maguk döntsék el, hogy milyen települési környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg építészeti és természeti kultúrájukat, és hogyan fejlesszék azt. Ezért a kézikönyv és a rendelet széleskörű társadalmi bevonás mellett készül.

 

 A 314/2012(XI.8.) kormányrendelet 28§ (2) , valamint Köröstarcsa Község  13/2017.(VIII.01.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően  a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel a kézikönyv készítés-  és  a rendelet alkotás elindításáról  az Önkormányzat tájékoztatást nyújt, valamint jóváhagyásuk előtt azokat véleményezésre bocsátja.

Jelen tájékoztatás megtekinthető a Deák u. 36., Kossuth u. 30., Széchenyi u. 74., Rákóczi u. 3/a, Deák u. 1., Deák u. 46. szám alatt elhelyezett hirdetőfelületen, a Tarcsai Hírmondóban és az önkormányzati honlapon valamint  

 

 lakossági fórumot tartunk a Művelődési Házban

 

2017. október 12.-én  1700 órakor

 

Mindenkitől várunk javaslatokat a mellékletben szereplő,  települési arculatot meghatározó  elemekről a lakossági fórumon, de írásban a Polgármesteri Hivatal titkárságán is

 

 

Köröstarcsa, 2017. október 6.

 

 

Lipcsei Zoltán

polgármester

  

 Melléklet a települési arculatát meghatározó  elemekről:

 

- a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzőkkel kapcsolatos javaslatok

Ön szerint a lakókörnyezete az alábbiak közül milyen jellegű település részen helyezkedik el

 • Történeti településrész
 • Átalakuló, új településrész
 • Zártsorú beépítésű településrész
 • Falusias jellegű
 • Kisvárosias jellegű

- Milyen javaslata van a településkép minőségi formálását befolyásoló építészeti elemekre a

  a fenti településrészeket nézve:

 • Telepítés
 • Terepalakítás
 • Magasság
 • Tetőhajlásszög
 • Tetőforma
 • Szín
 • Tornácok
 • Ajtók, ablakok
 • Homlokzatképzés, anyaghasználat
 • Kerítések
 • Kertek

- Soroljon fel jó példákat épületek-, épített részletek- (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat,        színek, homlokzatképzés), kerítések-, kertek-, zöldfelületek- kialakítására.

 

Természetesen a fenti témakörökön kívül is tehető bármely –települési arculatot befolyásoló – javaslat .

.

A Település Arculati Kézikönyv munkaanyagai:

.
Köröstarcsa védendő középületek
Köröstarcsa védendő kisházak
Köröstarcsa táji
Köröstarcsa kistárgyak, karakter
Köröstarcsa emlékművei
4. Műemléki védett épületek értékelésKapcsolódó dokumentumok:
Partnerségi Egyeztetés - (az eredeti szöveg pdf formátumban)